Bresser Junior Ekspriment sett med 24 ferdigpreparater-01