Generelt

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.center.no er bare tilgjengelig på norsk.

For å kunne handle på www.center.no må du ha fylt 18 år.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp kan disse lovene søkes opp på lovdata.no.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, SMS, brev, eller lignende.
Dersom du vil at vi skal sende eventuelle purringer, påkrav etc. til deg med e-post, sms eller tilsvarende elektroniske kommunikasjonsmetoder, må du uttrykkelig akseptere dette ved å krysse av i en avkrysningsboks eller lignende.

1. Parter
‘Selger’ er: AABY SOLUTIONS AS, Ramdalveien 2, 3128 NØTTERØY, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 913 210 905, telefon: 96 04 99 68, e-post: kontakt@aabysolutions.no, og blir i det følgende benevnt ‘vi’ eller ‘oss’.
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ‘du’, ‘deg’, ‘din’ eller ‘ditt’.

2. Handle i nettbutikken
Her har vi beskrevet kjøpsprosessen sllik at du alltid kan føle deg trygg når du handler på nett.
Orienter deg om produktene
Velg ønsket produkt
Legg i handlekurv
Velg forsendelse og betalingsmåte
Eventuell registrering
Kontroll av bestillingen
Bekreftelse av bestillingen
Motta ordrebekreftelse

3. Din bestilling
Bestillingen du har gjort er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 4. Dersom du har bestilt mer enn ett produkt kan det hende at du får produktene i separate forsendelser.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg.

Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.
Vi forbeholder oss også retten til å forandre priser på produkter som er i kampanjer o.l. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Center sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Nordkjop ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

4. Betaling
Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift.

Du velger selv om du betaler med bank- eller kredittkort. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Kortet blir belastet når ordren er klar for utsendelse.

Om forsendelsen returneres uavhentet vil et gebyr på 300,- + frakt til og fra bli holdt tilbake for å dekke våre utlegg.

5. Retur av varer betalt med faktura
Varen kan returneres til vårt retursenter:

Aaby Solutions AS
c/o Colliflow AS
Havnevegen 70
3739 Skien

Fakturaen krediteres og du vil få utbetalt det du eventuelt har betalt.

Dersom angrerettskjema ikke er utfylt forbeholder vi oss retten til å fakturere 400 kroner for ekstra arbeid.

Dersom varen er sendt til feil adresse og vi, Aaby Solutions AS, ikke har mottatt varen forbeholder vi oss retten til å kreditere et mindre beløp som følge av sporingsarbeid eller tap av varen.

Våre presiseringer følger forbrukerkjøpsloven og er utfyllende i forhold til våre betingelser for privatpersoner.

 

6. Levering og forsinkelse
Levering av produktene skjer på den måten som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Dersom du har bestilt mer enn ett produkt kan det hende at du får produktene i separate forsendelser.

7. Reklamasjon
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Selger kan kreve å få reparere varen hvis det er umulig å skaffe en ny, for eksempel hvis varen ikke lenger blir produsert, eller at det medfører en urimelig kostnad.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 8.

Dersom vi stadfester at det ikke er feil på et produkt som er sendt inn på reklamasjon vil vi kreve et gebyr for testing av produkt på kroner 450,- inkl. MVA.

8. Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester. Angreretten forutsetter at du senest innen 30 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Vi er lovpålagt til å gi deg frist på 14 dager, men har utsatt denne for å sikre deg som forbruker.
Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.
Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg.

Vi er forpliktet til å betale tilbake det du har betalt inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.

Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema (som ligger vedlagt på ordrebekreftelsen du fikk på e-post). Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

9. Returrett
Hos Center kan en komplett vare i tilsvarende stand som når den ble kjøpt, returneres innen 30 dager fra du har mottatt varen, og du får alle pengene tilbake.

10. Personopplysninger
Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er under 18 år.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

*du har samtykket i utleveringen, eller

*når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller

* i lovbestemte tilfelle.

11. Salgspant
Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

12. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

2 Comments

 1. Annett Elisenberg

  2. desember 2019

  Hei
  Jeg har ikke bestemt meg 100% for varen, da jeg må vite når jeg kan regne med å motta den.
  Mvh Annett

  1. Peder

   Post author 4. november 2022

   Hei, varer som står På Lager har vi på lager i Norge, da er det bare normal pakke forsendelse tid som gjelder. Vi sender ut varen samme dag eller påfølgende hverdag.

Legg igjen en kommentar