Stjernekikkert test

Vi har tatt for oss 6 modeller som retter seg mot barn. Vi forsøker i denne testen å få frem hva som er viktig å se på får å kunne veilede.  Her er vår vekting. Et større tall representerer bedre ytelse.

Okular Hovedlinse Stativ hode Stativ styrke Brukervennlighet Sum
National Geographic 50/600AZ Sort 3 4 2 3 3 15
National Geographic 50/600 AZ Gul 3 4 2 2 2 13
National Geographic 50/360 16mm 4 4 3 3 4 18
National Geographic 60/700 3 3 5 4 5 20
Vixen Space Eye 50/600 5 5 6 6 6 28
Vixen Space Eye 70/700 5 6 6 6 6 29

Okularene

På bildet avsløres okularenes diameter. Vi satte på medfølgende okularer i området 20mm. Okularene med størst glasslinse gir normalt størst skarphet. National Geographic okularene er av rimeligere kvalitet enn de som følger med Vixen teleskopene.

 

Hovedlinse

Vi har testet kikkerter med hovedlinse fra 50 – 70mm i diameter. Jo større diameter på hovedlinsen jo mer lys henter teleskopet inn. Det første tallet representerer gjerne størrelsen på hovedlinsen i mm. Dette øker normalt kontrasten og skarpheten i bildet. Optisk belegg påvirker også kvaliteten.

Stativene

Det er stor forskjell på stødigheten eller hvor stille stativene holder teleskopene. Teleskopene starter gjerne med 30 ganger forstørrelse som er svært mye. Tykkelsen på stativ ben og konstruksjonen av hodet avgjør hvor stødig det blir. Enkelte av modellene slutter nesten ikke å vibrere før lenge etter at du har beveget dem eller vært nær dem. Andre er nærmest umulig å stille inn riktig for ikke si å endre posisjonen etter ønske. Du greier nesten ikke å se det du vil fordi stativet er for ustabilt.

National Geographic 50/500AZ Sort. Dette festet gir god vinkel, men er ikke kraftig nok til å holde kikkerten stødig. Kikkerten vibrerer lenge etter at du har fokusert. Endrer du posisjon er det igjen vibrasjon.


National Geographic 60/700 festet er i metall og av testens beste med hensyn på stabilitet. Endring av posisjon horisontalt er ikke like praktisk, men justeringsskruen vertikalt er genial og fungerer ypperlig. Dessverre for dette teleskopet er den optiske hovedlinsen en skuffelse.

National Geographic 50/600 AZ Gul har noes om likner vanlig fotostativ arm. Praktisk sett kunne dette fungert. Dessverre er det nærmest umulig å sentrere noe i kikkerten. Løsner du armen for å justere vertikal vinkel mister du objektet. Strammer du armen endrer posisjonen seg så mye at det du hadde satt i midten er i ytterkant. Dette sammen med at hodet er ustabilt gjør at teleskop gleden synker. Dette fører til at du må gjøre mange forsøk i å finne objekter.

Vixen 50M 50/600 og Vixen Space Eye 70/700 har begge samme stativhode. Stativet er testens stødigste og beste i bruk. Stativet ut av esken hadde litt løse skruer for benene. Etter å ha strammet disse ble stativet stivt. Selve hodet er testens mest praktiske og enklest i bruk. Det er to hjul for finjustering horisontalt og vertikalt. I tillegg bestemmer du friksjon ved horisontal og vertikal rotasjon med ytterligere to skruer. Stativet gjør teleskopene til en drøm å bruke i forhold til de andre teleskopene.

Oppsummering

Det er stor forskjell i hva du får av kvalitet. En stjernekikkert har høy forstørrelse og dette krever et stativ som er stødig. Alle stativene kan justeres tilfredsstillende i høyden og tilpasses både store og små. Bildene viser forskjellig konstruksjon av stativene. Vixen stativene er betydelig bedre enn de stativene som leveres med de litt rimeligere modellene. Bare stativet alene er verdt pengene for den rimeligste modellen fra Vixen. Et teleskop som var forventet bedre var National Geograpic 60/700. Det er noe fundamentalt svakt med hovedlinsen som gir masse strølys. Testvinneren i denne samletesten er Vixen Space Eye 70/700 med Vixen Space Eye 50/600 på andreplass.

Trykk her for å se årets produktutvalg av teleskop og stjernekikkerter