Test av små og praktiske Kikkerter – Monokularer

Vi har tatt for oss 4 modeller. Fra den rimeligste til den som er mer påkostet. Vi viser i denne testen de forskjellige kvalitetene. Et større tall representerer bedre ytelse.

Skarphet Lyshet i bilde Synsfelt størrelse Fleksibilitet Brukervennlighet Sum
ProView 8-24×40 Excite Zoom 5-6 5-6 5 6 5 27
ProView 8×42 Excite 5 5 6 4 6 26
Bresser Zoomar 8-25×25 3-4 2-4 4 5 4 21
National Geographic 10×25 2 3 3 3 2 13

Skarphet og Lyshet i bildet

Kikkerter varierer veldig med hensyn på hvor skarpe de er. Det samme gjelder hvor mye lys de slipper igjennom til øyet. Grunnleggende er at en større linsediameter slipper inn mer lys. Hvor god kikkerten oppleves er grunnleggende avhengig av diameter, kvaliteten og type belegg på linsene. I tillegg kommer hvor godt komponentene passer sammen. I denne praktiske testen er resultatene som forventet i forhold til linse diameter. Kikkertene med høyest diameter på linsene gir det lyseste og skarpeste bilde. ProView 8-24×40 Excite oppleves som den beste kikkerten ved 8x forstørrelse og kan sees på som en veldig god kikkert med denne forstørrelsen. Årsaken til dette er bedre optisk belegg og kvaliteten på linsene. Praktisk betyr dette at du kan se kongle detaljer og barnåler der de andre variantene vil vise fargetåke. Du får med andre ord mye større glede og detaljrikdom jo høyere score disse to parametrene er gitt.

 

Synsfelt og Fleksibilitet

Det største synsfeltet har gjerne kikkertene med fast forstørrelse. Men dette igjen må kombineres med linse diameter og prisme kvalitet. Zoom kikkertene har gjerne et smalere bilde enn en kikkert med fast  forstørrelse. Muligheten til å øke forstørrelsen til 24 eller 25 ganger så gir imidlertid beste fleksibilitet og opplevelse. Det er jo gjerne detaljer vi ønske  se med kikkerter. Største synsfelt har ProView 8×42 kikkerten. Den er imidlertid skarpest i midten, som de fleste rimelige kikkerter. Breddden på synsfeltet gjør kikkerten enklere å bruke når du skal sikte deg inn. Okularet på 10×25 kikkerten er imidlertid upraktisk lite. Det samme gjelder Bresser 8-25×25 kikkerten ved 25x forstørrelse. Zoom kikkertene er best på fleksibilitet i og med at du med disse kan endre forstørrelsen fra 8 ganger til hele 24 eller 25 ganger. I tillegg har zoom kikkertene en nærgrense på kun 2-3 meter.

Brukervennlighet

Vi liker 8×42 kikkerten fordi du kan fokusere med pekefingeren og holde den med samme hånd. Store linse diametere på ProView 8×42 og ProView 8-24×40 gjør de enklere å bruke. Du får også godt grep om disse kikkertene. De minste blir litt som å se igjennom et sugerør. ProView kikkertene kan også montres på foto stativ. Å kunne fokusere enkelt og sikkert er viktig og i dette tilfellet er brukervennlighet scoren beskrivende. Den minste ble i minste laget. Kun okularet kunne justeres og den ble nesten ikke skarp.

Testmiljø

Alle kikkerter er testet mot forskjellige objekter i dette bildet. Avstanden er 10-20 meter på det nærmeste og ca. 100 meter til huset. Skarpheten avsløres raskt ved å se etter stolpe detalje, kongler på toppen av furutrærne. Lyshet i bildet er enkelt å skille på det hvite huset. Lednings isolatorene viser gråtone, glans og detaljer. Isolatorene blir helt hvite når mye lys slippes igjennom sammtidig som de glinser. Det er dette som skaper optisk opplevelse, sterke kontraster. Ved mangelfull kvalitet vil sort hvitt overganger som på det hvite huset gjerne gi lilla fargepredning. Ingen av kikkertene i denne testen var slik at dette var noe å henge seg opp i. Andre forhold var viktigere.

Oppsummering

Grunnleggende er at mindre linsediameter reduserer pris og optisk kvalitet.  ProView 8-24×40 kikkerten er testvinneren. Det er en fleksibel og morsom kikkert med svært kort nærgrense. Den har usedvanlig god konstruksjon og optisk ytelse. ProView 8×42 gir mye kikkert for pengene med god skarpet i senter. Bresser 8-25×25 Zoom er en svært lett kikkert, men blir kanskje litt for liten til å dekke hele Zoom området med minstekravene vi setter til en god kikkert.  National Geographic kikkerten var ikke som forventet. Monokularer er et alternativ for å få ned vekt og størrelse. Dette sammen med fleksibilitet og en fantastisk kort nærgrense på bare noen få meter gjør disse kikkertene svært attraktive.