BrowningSpecOps

Kom i gang med kameraet

 1. Sett i batterier
  1. Du må først åpne frontdekselet fra siden.
  2. Trykk på Eject-knappen og batteriskuffen løser seg ut.
  3. Trekk deretter så hardt nok i batteriskuffen at den kommer ut.
 2. Sett i minnekort
  1. Sett microSD-kortet i SD-adapteret.
  2. Påse at bryteren på siden av sd adapteret ikke står i lock posisjon (fort gjort).
  3. Skyv inn SD-adapteret med minnekort i siden på kameraet der det er merket SD CARD.
 3. Sett tid og dato
  1. Sett bryter i ON posisjon.
  2. Trykk på MODE-knapp, du får nå opp SETUP i display.
  3. Velg måned, trykk på E-knapp, trykk navigasjonsknapp over E for å endre. Det du kan endre blinker. Trykk E knapp for å akseptere det som står. Du kan nå bla videre med navigasjonsknapp over og under E.
  4. Velg dato, navigasjonsknapp til høyre for E for å endre. For andre parametere kan det være du må velge navigasjonsknapp over eller under E for å endre.
 4. Aktiviser kamera
  1. Sett bryteren i OFF posisjon.
  2. Sett bryteren i ON posisjon.
  3. Vent 30 sekunder og det er aktivt, kameraet vil fungere med gjeldende innstillinger.

 

MODE knappen bringer deg alltid til aktivisering av dine innstillinger eller til SETUP menyen. Når det står TRAIL CAM i displayet vil kameraet telle ned 30 sekunder før det aktiviserer seg. Når det står SETUP i displayet kan du bla og velge parametere og innstillinger.

Grunnleggende navigering:

 1. Sett bryter i ON posisjon.
 2. Trykk på MODE.
 3. Velg parameter ved å navigere ved å trykke knapp over eller under E
 4. Endre parameter ved å trykke på E, parameter vil nå blinke. Trykk knapp over eller under for å endre parameter.
 5. Trykk E for å bekrefte parameter valg. Parameter slytter å blinke.

OPERATION MODE

TRAIL CAM – Denne modusen tar foto ved bevegelsesdeteksjon. Dette er en anbefalt innstilling dersom du er ny med denne typen kamera.

VIDEO MODE – Denne modusen tar video ved bevegelsesdeteksjon.

TIMELAPSE – Denne modusen tar foto ved forhåndsinnstilte intervaller. Dette kan være nyttig i for å følge bevegelser i store åpne områder hvor du er usikker på hvor viltet er.

TIMELAPS PLUS – Denne modusen tar foto ved forhåndsinnstilte intervaller. Dette kan være nyttig i for å følge bevegelser i store åpne områder hvor du er usikker på hvor viltet er. Samtidig vil kameraet ta foto trigget av bevegelsesdetektoren.

PHOTO QUALITY – Antall punkter i foto, 2, 4, 8 eller 10 millioner punkter.

VIDEO LENGTHT – idslengde på video opptak, 5,10,20,30 sekunder, 1 eller 2 minutter

VIDEO KVALITET 1080P uansett

HIGH – normal kvalitet – vanlig komprimering

ULTRA – best kvalitet – lavere komprimering – flere detaljer – større filer

PICTURE DELAY

Minimum tid mellom hvert bilde for å ikke å ta for mange bilder av samme objekt når det er noe foran kameraet som beveger seg.

5,10,20,30 sekund eller 1,5,10,30 minutter.

MULTI SHOT

Flere foto etter en bevegelsesdeteksjon.

STANDARD – 2 sekunder mellom hvert bilde.

RAPIDFIRE – 0,3 sekunder mellom hvert bilde.

3-SHOT RAPIDFIRE = 3 bilder med 0,3 sekunder mellom hvert bilde.

TEMP – Temperatur måler standard.

CAMERA NAME – Lagrer navn på filer på stripe.

IMAGE DATA STRIP – Lagrer informasjon på fotoved visning (anbefales).

MOTION TEST – Viser med rød diode hvordan kamera reagerer på bevegelse. Dette er nyttig ved plassering og testing.

TIMELAPSE – Innstillinger som kun gjelder ved OPERATION MODE – TIMELAPSE eller TIMELAPSE PLUS.

TIMELAPSE FREQ – Tidsperiode mellom hvert bilde i TIMELAPSE eller TIMELAPSE PLUS Operation Mode

5,10,20,30 sekunder (SECS)

1,2,5,10,30, 60 minutter (MIN)

TIMELAPSE PERIOD – Kameraet lærer seg når det er soloppgang/nedgang og dersom du velger HOURS vil kameraet ta bilder antall timer(HOURS) før og etter soloppgang/solnedgang.

ALL DAY – hele dagen

HOURS – 1,2,3,4 timer før/etter soloppgang/nedgang